Branding & Design / Sakiko Nagasuna (SUNA)

Hair & Make / Jun U , Hiyu

Model / Yuki , Suzu

Photograph / Mai Murakawa
Client / Kawahigashi Hakimono Shoten

© MAI MURAKAWA